Vart gick pengarna?

Årsredovisningen och delårsrapporten är viktiga när vi följer upp och analyserar budgeten. När vi tar reda på vad invånarna i Arboga kommun får för pengarna och frågar oss varför det blev på det ena eller andra sättet, får vi förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Så här fördelar Arboga kommun sina pengar. Ett diagram visar hur mycket av 100 kronor i skatt fördelas per verksamhet såsom grundskola, fritid och kultur.Förstora bilden

100 kronor i skatt till kommunen användes på följande sätt år 2023

 • 31 kronor - Förskola och grundskola
 • 24 kronor - Äldreomsorg
 • 10 kronor - Verksamheten för funktionsstöd
 • 8 kronor - Gymnasieskola
 • 8 kronor - Individ- och famljeomsorg
 • 5 kronor - Gator, parker och stadsbyggnad
 • 3 kronor - Fritidsverksamhet
 • 2 kronor - Kulturverksamhet
 • 2 kronor - Miljö, hälsa och räddningstjänst
 • 2 kronor - Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring
 • 1 kronor - Arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande
 • 1 kronor - Politisk verksamhet och revision
 • 1 kronor - Vuxenutbildning och SFI
 • 1 kronor - Övriga verksamheter
 • 1 kronor - Turistverksamhet och näringslivsfrämjande åtgärder

Årsredovisningar och delårsrapporter

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är mycket viktig i budgetarbetet, här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Delårsrapporterna sammanfattar årets första åtta månader.

Årsredovisningen 2023 (pdf) Pdf, 3 MB.

Delårsrapport 2023-08-31 (pdf) Pdf, 2 MB.

Årsredovisningen 2022 (pdf) Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2022-08-31 (pdf) Pdf, 2 MB.

Årsredovisningen 2021 (pdf) Pdf, 4 MB.

Delårsrapport 2021-08-31 (pdf) Pdf, 2 MB.

Årsredovisningen 2020 (pdf) Pdf, 3 MB.

Delårsrapport 2020-08-31 (pdf) Pdf, 3 MB.

Årsredovisningen 2019 (pdf) Pdf, 5 MB.

Några snabba fakta
 • Kommunens ekonomiska resultat 2023:
  32,7 miljoner kronor
 • Nämndernas ekonomiska resultat 2023:
  9,7 miljoner kronor
 • Nämndernas nettoinvesteringar 2023:
  36,8 miljoner kronor
 • Antal invånare 31 december 2023:
  14 002 personer
 • Anställda i kommunen 31 december 2023:
  1090 tillsvidareanställda

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Enheten för ekonomi och styrning

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga