Götlunda skola

Götlunda skola är en F-6 skola med 100 elever som ligger en mil utanför centrala Arboga mot Örebro.

Om vår skola

Götlunda skola är en landsortsskola med årskurserna F-6 och ett fritidshem. Skolan ligger cirka en mil utanför centrala Arboga mot Örebro och just nu går det drygt 100 elever på skolan.

Vi har en spännande skolgård och nära till inspirerande, natursköna områden som väcker upptäckarglädjen i både stora och små. Vår målsättning är att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen och få inspiration och möjlighet att utveckla sig så långt de kan. På Götlunda skola tror vi på en varierad undervisning som ger glädje, nyfikenhet och lust att lära eftersom det är de grundläggande förutsättningarna som behövs för att en elev ska lyckas med sina studier.

Förskoleklass

På Götlunda skola finns en förskoleklass. Arbetet här ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Vi har en helhetssyn på alla elever och deras behov och vi vill att barnen ska få många kontakter och social gemenskap.

Fritidshem

På Götlunda skola finns fritidshemmet Tallen. Här skapar barnen och personalen lustfyllda och inspirerande aktiviteter som gör att barnen lär sig nya saker på ett lekfullt och nyanserat sätt. Barnen får prova olika lekar och uttryckssätt både utomhus och inomhus.

Alla barn som går på Tallen får utvecklas individuellt i en lugn och trygg miljö och du kan känna dig trygg med att vi ser ditt barn och ger hen bekräftelse och stimulans under hela dagen. 

0589-872 92

Senast uppdaterad:

Område

Götlunda

Kontakt

Götlunda skola

Besöksadress:

Kyrkvägen 16

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Stefan Lackner

REKTOR

Rektor Götlunda skola och Ladubacksskolan

Malin Larsson

BITRÄDANDE REKTOR

Biträdande rektor Götlunda skola och Ladubacksskolan