Ansökan, uppsägning och placeringserbjudande av förskoleplats

Här hittar du information och regler om hur du ansöker och säger upp din plats på förskolan samt tackar ja eller nej till ett placeringserbjudande. Många av dessa ärenden gör du i förskolans e-tjänster.

När du ska använda våra e-tjänster behöver du, i vissa fall, logga in med e-legitimation. Har du inte e-legitimation kan du få det av din bank.

Vill du ha en plats i den kommunala förskolan ska du ansöka om det senast fyra månader före det datum du vill ha en placering.

Skyddad ID

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan ta kontakt med vår assistent för förskola och fritidshem, Ing-Marie Blomkvist.

0859-872 19 
telefontid mån-fre kl 8.00-12.00

ing-marie.blomkvist@arboga.se


När du fått ett platserbjudande måste du tacka ja eller nej till platsen.

Uppsägningstiden för en plats i förskolan är en månad. Du säger upp platsen i Edlevos app där du loggar in med Bank-ID

Tacka ja eller nej till plats

Säg upp plats i förskolan

Vanliga frågor och svar om ansökan och uppsägning


När ska jag ansöka om plats i förskolan?

Ansökan bör vara oss tillhanda senast fyra månader innan du vill ha en plats i förskolan. Naturligtvis kan du ansöka om förskola närmare inpå i tiden om du till exempel flyttar hit, plötsligt får arbete eller kommer som nyanländ.

När får jag besked om plats i förskolan?

Om du har ansökt fyra månader innan önskat datum har vi som målsättning att ge dig ett besked två månader innan samma datum.

Annan plats än i hemkommun?

Du har rätt att söka barnomsorgsplats på annan ort än hemkommunen om du har särskilda skäl, om du till exempel bor på en kommungräns, arbetar i kommunen eller något liknande. Men, det är viktigt att veta att det är hemkommunen som behöver godkänna att barnet får en plats i annan kommun eftersom hemkommunen får betala barnomsorgspeng till den kommun som tar emot barnet. Vänd dig därför alltid till din hemkommun innan du söker plats på annan ort.

Hur säger jag upp min förskoleplats?

Du säger upp din förskoleplats via Edlevos app där du loggar in med bank-ID eller Freja eID. Uppsägningstiden är 1 månad och du betalar för platsen under uppsägningstiden. Du har rätt att nyttja platsen under tiden.

Kommunen kan säga upp barnets plats om platsinnehavaren har en skuld på 2 månaders avgifter. Kommunen kan också säga upp barnets plats om platsen inte har nyttjats under 1 månad, utan att förskolan meddelats om barnets frånvaro.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ing-Marie Blomkvist

ASSISTENT FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Telefontider:
Måndag - fredag 08.00-12.00