Tilldelningsbeslut och överprövning

När beslutat är fattat om vilken leverantör som har valts så meddelas det till alla anbudsgivare. Om du anser att valet har gått fel till kan du begära överprövning.

Tilldelningsbeslutet meddelas till alla anbudsgivare

När beslut är fattat om vilken leverantör som antas, skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare. Där framgår på vilka grunder leverantören har valts. Utvärderingen samt eventuella tjänstemanna- eller nämndsbeslut bifogas.

Begära överprövning

Om en anbudsgivare anser att det förekommit formella fel under upphandlingen, så finns möjligheten att begära överprövning hos Förvaltningsrätten.

Från det att tilldelningsbeslut meddelats finns en avtalsspärr under 10-15 dagar, då avtal inte får tecknas. Under den tiden är det möjligt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet hos Förvaltningsrätten.

Om en leverantör överprövar upphandlingen under denna tid inträder automatiskt en så kallad förlängd avtalsspärr.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Upphandlingsenheten

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

Box 111
731 23 Köping