Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Våra andra webbar:

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Information om LSS-insatser

Verksamheten för funktionsstöd svarar för insatser till personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder och personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

I lagen finns tio definierade insatser. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkrets 1 och 2. Alla insatser är frivilliga och du som vill ha en LSS-insats får söka om insatsen hos biståndshandläggaren.

Kontakt

Verksamheten för funktionsstöd

ADRESS

Västerlånggatan 1
732 30 Arboga

Senast uppdaterad: