Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten och trafikmiljöerna är ständigt aktuella frågor. Det är ett pågående arbete att kontinuerligt underhålla, bygga om och förbättra vägnätet i Arboga för alla trafikanter.

Fortkörning

En av de vanligaste synpunkterna som kommer till oss är att man kör för fort på många av våra gator. Hastigheterna sänktes generellt för några år sedan. Vägar och gator förbättras hela tiden för att skapa bättre trafikmiljöer, men det går inte att skylta eller bygga bort alla möjligheter till fortkörning.

Om du håller hastigheten är också du med och bidrar till en ökad trafiksäkerhet och en bättre trafikmiljö i Arboga.

Farthinder

Om du och dina grannar ändå upplever att hastigheterna känns höga i ert bostadsområde kan ni ansöka om blomlådor som hastighetsdämpande åtgärd.

All information om blomlådor och hur du ansöker:

Tomgångskörning

I Arboga får en förbränningsmotor i ett stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut. Förbudet gäller inte:

  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i en trafikkö
  • om motorn hålls igång för att den behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, exempelvis driva annan anordning på fordonet än sådan som avser fordonets uppvärmning

Om ett brott mot enminutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas, saken utreds sedan av en allmän åklagare och fällande dom kan ge böter.

Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon:

114 14

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga