Information om allmänna val

Val till riksdag, kommun-, och regionfullmäktige genomförs vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år.

Person som röstar

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som ansvarar för genomförandet av val i Sverige. På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val, statistik och frågeforum. Det finns även information om valet på lättläst svenska, på teckenspråk och översatt till andra språk.

www.val.se

Kommunens ansvar

Valnämnden i varje kommun ansvarar för valets genomförande lokalt. Kommunen ser till att det finns vallokaler och förtidsröstningslokaler och utser även röstmottagare som jobbar under förtidsröstningen och under valdagen. Alla som arbetar som röstmottagare har genomgått en obligatorisk utbildning.

Europaparlamentsval

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. Sveriges riksdag har en webbplats med fakta och information om valet. Där kan du bland annat läsa om vad EU och Europaparlamentet är, om EU:s organisation och hur beslut fattas inom EU.

eu.riksdagen.se

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Fax
0589-144 86

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.