Trygghet- och säkerhetsprojekt

Näringslivs- och turismenheten samverkar med polis, säkerhetssamordnare, myndighetsförbund, företagarföreningar och fastighetsägare för att vi ska få ett tryggare och säkrare Arboga.

Aktiviteter i Trygghet- och säkerhetsprojektet

Här kommer några exempel:

  • Ett kontinuerligt arbete pågår med att ha möten med företag i utvalda områden för att proaktivt skapa en tryggare miljö och för att få till grannsamverkan mellan företagen som verkar i området. Sådana insatser har till exempel gjorts på Norra Ågatan och i Hjälmarekanal-området.

  • Säker handel är en utbildning till företag med verksamhet inom handel, café och restaurang. Polisen och vår säkerhetssamordnare ger konkreta tips och information om hur verksamheter kan skapa en tryggare miljö för de anställda med förebyggande åtgärder. De får också lära sig hur personal som hamnar i hotfulla lägen ska agera. Utbildningen har bland annat genomförts i Sätra och i centrala Arboga tillsammans med föreningen Arboga i Centrum.

  • Säkerhetssamordnaren och kommunpolisen bjuds regelbundet in till möten som näringslivsenheten har med näringslivet i kommunen, till exempel näringslivsrådet och fastighetsägarmöten.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samuel Strömgren

NÄRINGSLIVSCHEF

Arboga station, Centrumleden 6

Annica Gustafsson

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Arboga station, Centrumleden 6