Information till studerande på vuxenutbildningen

Här finns information för dig som studerar på Högskolecentrum i Arboga.

Var sker undervisningen

De flesta lektionerna är på Högskolecentrum på Gunnarsrovägen 2 i Arboga. Vuxenutbildningarna i Köping, Arboga och Kungsör samarbetar för att kunna erbjuda så stort kursutbud som möjligt till våra kommuninvånare. Undervisningen kan därför ske på någon av orterna.

Vissa kurser har lektioner varje dag och vissa kurser har lektion en gång i veckan. Schema får du av dina lärare vid terminsstart.

Studier på Högskolecentrum
På Högskolecentum finns det bra platser för studier. Det finns datorer att låna och studierum för arbetsro.

I elevköket på nedervåningen finns det kaffemaskin, kylskåp och mikrovågsugnar som du kan använda.

På Högskolecentrum har vi undervisning i SFI (svenska för invandrare) GRUV (grundläggande vuxenutbildning), Lärvux (kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning) och undervisning/distansstudier på gymnasie- och högskolenivå.

Läser du kurser på distans kan du läsa mer här

Unikum och Office (Microsoft 365)

De flesta lärare lägger ut kursinformation och planering på skolplattformen Unikum.

Vid kursstart får du inloggningsuppgifter av din lärare till Unikum och till en e-postadress via Microsoft 365. Har du inte fått inloggningsuppgifter kan du kontakta Kristina Eliasson, 0589-874 76 eller kristina.eliasson@arboga.se
Du loggar in på Unikum och väljer Andra sätt att logga in och sen Arboga kommun för elever och personal.

Du får en e-postadress via Microsoft 365 som du använder vid kontakt med dina lärare.

Närvaro

För att klara dina kurser behöver du följa din studieplan och vara närvarande på lektionerna. Blir du sjuk eller behöver vara hemma för vård av sjukt barn (VAB) måste du meddela din lärare .

Kurslitteratur

Läser du kurser på grundläggande nivå ingår läroböcker. Kurslitteratur till kurser på gymnasienivå måste du själv ordna och ha till kursstart.

Kurslitteraturlista för engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia och svenska och svenska som andraspråk Pdf, 348 kB.
Kurslitteraturlista Vård- och omsorgscollege Pdf, 550 kB.

Viktiga datum och studiemedel
Betyg

Från 1 april 2023 skickar Högskolecentrum automatiskt in betyg på kurser på gymnasienivå till antagning.se.

Vill du ha dina betyg i pappersform kan du beställa dem på nedanstående länk.

Beställ ditt betyg

Trivsam och respektfull miljö

Inom vuxenutbildningen i Arboga vill vi ha en trivsam och respektfull miljö där alla mår bra och kan utvecklas.

Alla inom vuxenutbildningen har ansvarför att behandla alla lika och aktivt motverka diskriminering och kränkande beteenden.

Vi ska visa respekt för varandra och ha ett demokratiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet.

Vi gör en utvärdering varje termin. Din röst är viktig.

Här kan du läsa mer om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 190 kB.

Lättläst Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 102 kB.


Vuxenutbildningen i Arboga bidrar till framtidens kompetens
Våra visioner är:

  • Tillgänglig utbildning för alla.
  • Kvalificerad personal.
  • Individen i fokus.
  • Kvalitetssäkrad utbildning.
  • Omvärldsbevakning.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kristina (Stina) Eliasson

ADMINISTRATÖR

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga
Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Telefontid under sommaren, måndag-torsdag kl 10-12.