Anhörigstöd

Med anhörig menas den person som i familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte längre klarar vardagen på egen hand.

Anhörig kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Med anhörigstödet vill vi underlätta det för dig i din vardag.

Vi erbjuder bland annat

Information

Information till anhöriga om vad Arboga kommun kan erbjuda för stöd och hjälp.

Enskilda samtal

Det finns möjlighet till enskilda samtal med fokus på hur du har det och hur du mår. Vi som arbetar i Anhörigstödet har tystnadsplikt.

Anhörigvårdarkort

Ett kort med information om att du vårdar någon. Kortet fungerar som en trygghet om det skulle hända dig något.

Avlösarservice enligt SoL

Som sammanboende anhörigvårdare kan du få avgiftsfri avlösning 6 timmar i månaden, därefter betalar man hemtjänsttaxa upp till maxtaxan. Avlösningen sker måndag-fredag kl. 8-19, ej röda dagar. Beslut fattas via biståndshandläggaren.

Avlösarservice enligt LSS

Syftet med insatsen är att föräldrar eller den som lever tillsammans med någon som har funktionsnedsättning ska få möjlighet att koppla av eller att genomföra egna aktiviteter. Insatsen kan ges till barn och vuxna och är kostnadsfri. Beslut fattas via biståndshandläggaren.

Föreläsningar

I samarbete med Röda Korset, Svenska Kyrkan-diakoni, Vuxenskolan och Arboga Anhörigvårdarförening ordnas föreläsningar.

Anhörigutbildning i demens

Utbildningen vänder sig till dig som lever nära eller stödjer en person med en demenssjukdom. Syftet med utbildningen är att ge kunskap och förståelse för demenssjukdomar och består av fem träffar med olika teman och ett uppföljningstillfälle.

Kontakt

Anhörigstöd

VÅRD OCH OMSORG

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Besöksadress:
Bergsgränd 4 B, Arboga

Anhörigstöd

VERKSAMHETEN FÖR FUNKTIONSSTÖD

TELEFON
ADRESS

Box 87
732 22 Arboga

Besöksadress:
Västerlånggatan 1, Arboga

Senast uppdaterad: