Allmänhetens frågestund

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige kan allmänheten att ställa frågor. Sammanträdena inleds alltid med allmänhetens frågestund som varar i cirka 15 minuter.

Frågor lämnas in skriftligen i förväg

Frågorna måste vara skriftliga och ska ha lämnats in till kommunens kansli två dagar innan sammanträdet. Den som ställt frågan måste närvara på sammanträdet.

När är det sammanträde i kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige i Arboga sammanträder i regel sju gånger per år. Datumen finns i sammanträdesplanen:

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

TELEFON
ADRESS

Rådhuset, Smedjegatan 5

 

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.