Stöd för familjer med barn och unga

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn? Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? Vi hjälper familjer med barn och unga i åldern 0-20 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Tillsammans med dig och din familj pratar vi om vad ni vill ändra i er situation. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring. I planeringen kan bland annat föräldrastödsprogram och barnverksamheter ingå. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral.

Tillsammans arbetar vi med

 • kommunikation och konflikthantering
 • att skapa fungerande familjerelationer
 • att skapa struktur och rutiner i familjens vardag
 • att uppmuntra, berömma och gränssätta ditt barn
 • att fokusera på det positiva och se nya möjligheter.

Detta gör vi genom

 • att samarbeta med dig och din familj, samt ert nätverk
 • att arbete för en positiv förändring i er egen hemmiljö
 • att fokusera på det som fungerar
 • att hjälpa dig och din familj hitta rätt verktyg för en förändring
 • att tillsammans med dig och din familj arbeta mot tydliga mål
 • möten, individuellt eller föräldrastöd i grupp.

Vill du veta mer om vårt arbete med barn, ungdomar och familjer så ring eller skicka e-post till oss.

Gruppverksamhet för barn och ungdomar

Vi erbjuder olika gruppverksamheter till både barn och unga. Grupperna är stödjande, och ger barn en möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Alla våra grupper är kostnadsfria, allt du berättar och det vi pratar om stannar i förtroende i gruppen. Läs mer och anmäl dig till någon av våra grupper.

Medling vid ungdomsbrott

Vid medlingen får parterna möjlighet att träffas och prata om händelsen och dess konsekvenser. Förhoppningen är att detta ska underlätta för båda att lämna händelsen bakom sig.

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshandläggare om vi misstänker att barn far illa.

Kontakt

Mottagningsenheten barn och familj

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-16.30

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Senast uppdaterad: