Söka föreningsbidrag

 Föreningar kan söka bidrag för sin verksamhet. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade, men övriga föreningar kan få stöd på andra villkor.

Den bidragsmodell Arboga kommun arbetar efter bygger på en överenskommelse mellan respektive förening och fritids- och kulturnämndens bidragsutskott, om kommande års verksamhetsstöd.

Bidragsutskottet består av tre politiker med tre ersättare och en tjänsteman.

Bidragsformer

I Arboga kommun finns två typer av bidrag att söka.

  1. Verksamhetsbidrag.
  2. Trivselbidrag.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget kan sökas av alla ideella föreningar i Arboga kommun. Bidraget ges i form av kontakta medel direkt till verksamheten. Medlemsantal, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är faktorer som påverkar summan av bidraget.

Trivselbidrag

Trivselbidraget är till för att utöka och bredda utbudet av aktiviteter i Arboga kommun. Föreningar som vill göra något extra kan söka trivselbidraget för att få stöd för sitt arrangemang.

Ansökan

Bidragsansökan ska vara inkommen till fritids- och kulturförvaltningen senast den 31 augusti för att kunna behandlas. Bidrag betalas sedan ut i januari kommande år.

Länk till blankett föreningsbidrag Pdf, 154 kB.

Länk till blankett trivselbidrag

Länk till riktlinjer för stöd till föreningar Pdf, 187 kB.

Länk till policy för stöd organisationer Pdf, 90 kB.

Studieförbund

Studieförbund kan ansöka om bidrag från Arboga kommun. Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott beslutar om bidrag utifrån antagen riktlinje. Ansökan om bidrag för studieförbund ska vara inkommen senast den 15 februari.

Länk till blankett för ansökan om bidrag studieförbund Pdf, 197 kB.

Länk till riktlinjer för stöd till studieförbund Arboga kommun Pdf, 65 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Karin Sigge Dahlqvist

FÖRENINGSKONSULENT

Smedjegatan 5
732 21 Arboga