Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Våra andra webbar:

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Sfi, svenska för invandrare

Välkommen till sfi-studier på Vuxenutbildningen i Arboga.

Undervisning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Vi anpassar utbildningen i svenska för invandrare, sfi, för varje elev. Alla elever är olika och behöver gå olika vägar genom sfi.

Anmälan

Vill du börja studera på sfi är du välkommen att anmäla dig på Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, på torsdagar jämna veckor mellan 13.00 och 14.00.

Inskrivningsdatum:

  • 21 september
  • 5 oktober
  • 19 oktober
  • 2 november
  • 16 november
  • 30 november
  • 14 december

Du kan studera svenska på SFI i Arboga från och med andra kalenderhalvåret du fyller 16 år. Du måste vara folkbokförd i Arboga kommun, ha ett personnummer och sakna grundkunskaper i svenska.

Du måste ha med dig ett giltigt pass eller ID-kort vid inskrivningen som visar vilket land du är medborgare i.

Personer från Ukraina som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom komvux.

Plats

Vi har undervisning på Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2 i Arboga.

Flex och Distans

Flex är sfi med individuellt schema. För dig som arbetar deltid, har praktikplats eller är föräldraledig.

När du studerar på Flex har du ett flexibelt schema. Det betyder att du kommer till skolan på vissa lektioner. Tillsammans med din lärare bestämmer du vilka språkmoment du behöver träna på när du är i skolan. Du kommunicerar och tränar via det digitala läromedlet Lunis.

Distans är sfi genom självstudier, för dig som arbetar heltid. Din lärare testar dig och hjälper dig att se vad just du behöver träna på. Du kommunicerar och tränar via det digitala läromedlet Lunis.

Distansstudier ställer särskilt höga krav på din egen arbetsmoral och studiedisciplin.

Kurser och studievägar

Det finns fyra olika kurser och tre olika vägar att studera hos oss.

A – Startkurs för dig med kort utbildning eller ingen utbildning.

B – Startkurs för dig som har studerat i grundskolan.

C – Startkurs för dig som har studerat på gymnasiet.

D – Slutkurs på SFI som gör dig redo att studera Svenska som andraspråk.

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Kurs D

Kurs D

Kurs D

Kurs C

Kurs C

Kurs C

Kurs B

Kurs B


Kurs AAtt lära sig ett nytt språk kan vara svårt. Förutom lektionerna behöver du studera själv hemma.

Vad kostar det?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för pennor och anteckningsböcker. SFI ger inte rätt till studiestöd från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Nationella prov

Vi genomför regelbundna nationella prov under året. Undervisande lärare avgör vilka elever som är klara för nationellt slutprov.

Om du blir godkänd på kursen får du betyg, annars får du ett intyg som visar vilka mål du har uppnått.

Du kan behöva avsluta dina studier på sfi om du saknar språkliga förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredsställande framsteg enligt Skollagen (2010:800) 22 kap. 16 S andra stycket.

Frånvaro

Det viktigt att du meddelar din lärare på mejl om du inte kan delta i undervisningen.

Om du har varit frånvarande i mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller blivit beviljad ledighet måste du avsluta studierna på sfi enligt Förordning (2011:1 108) om kommunal vuxenutbildning 7. kap. 1 S.

Avbrott och avslut av studier

Om du avbryter dina studier på grund av arbete, sjukdom eller graviditet måste du anmäla dig igen när du vill börja studera.

Hjälp

Behöver du hjälp att planera din utbildning? Skolans studie- och yrkesvägledare, SYV, kan hjälpa dig. Ta alltid med dig dina betyg och andra viktiga handlingar när du träffar en studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anneli Widestrand

REKTOR VUXENUTBILDNINGEN HÖGSKOLECENTRUM

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Josefine Larsson

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SFI

Besöksadress: Jobbcenter Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga
Postadress: SFI Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Josefine arbetar måndag, tisdag och torsdag