Hjälp vid missbruk och beroende

Har du ett missbruk? Har någon du känner ett missbruk? Vill du ha hjälp eller vill du hjälpa någon att få hjälp? Här hittar du information om hjälp, stöd och vård som socialtjänsten i Arboga kommun kan erbjuda. Det finns kontaktuppgifter om du vill ringa. Längst ned hittar du en ansökan att fylla i om du hellre vill bli uppringd.

Vill du ha hjälp med beroende och missbruk?

Dricker du för mycket alkohol?

Du som är över 21 år och bor i Arboga kommun kan boka en tid med en behandlare om du önskar få stöd utifrån ditt drickande. Du behöver inget biståndsbeslut eller remiss.

Du kommer erbjudas behandlingssamtal utifrån en strukturerad behandlingsmetod. Du kommer träffa en behandlare under 5-10 tillfällen beroende på vilken metod ni använder. Samtalen sker individuellt.

Kontakta vuxen mottagning:0589-872 02

Öppenvården ligger på Storgatan 28 A i Arboga

Önskar du mer stöd och hjälp utöver dessa träffar behöver du göra en ansökan för att få ett biståndsbeslut.

Ansökan om hjälp med beroende och missbruk

En ansökan om biståndsbeslut för att få hjälp med missbruk och beroende av alkohol och droger gör du hos socialtjänsten i Arboga. Att göra en ansökan betyder att du ansöker om en insats, som efter utredning beviljas eller avslås. Det är en handläggare på socialtjänsten som gör en utredning av ditt vårdbehov. Du kommer sedan få ett beslut om du beviljas insatsen eller inte. Om du får ett avslagsbeslut på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.

Socialtjänsten kan även hjälpa dig få kontakt med sjukvården, psykiatrin och andra myndigheter.

Kontakta Socialtjänstens mottagning för vuxna för att göra en ansökan:0589-872 02
Telefontid: Alla vardagar kl. 8.45 – 15.30.

Du kan även göra en ansökan i formuläret längst ner på sidan.

Vilka metoder finns det?

Stöttande samtal utifrån MI-grund, motiverande samtal.

Motiverande samtal är en metod som används i behandling och rådgivning för att underlätta förändringsprocesser. Syftet med metoden är att främja motivations för beteendeförändring.

Återfallspreventionsprogrammet

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar sig till att förebygga återfall i missbruk och beroende. Terapin syftar till att utveckla färdigheter för att påverka såväl återfall som nykterhetsprocessen för att öka möjligheterna till att undvika att återfalla i ett missbruk eller beroende. Dessa färdigheter handlar bland annat om att lära sig stå emot och tacka nej till alkohol på ett effektivt sätt samt att öka individens förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Källa: (Socialstyrelsen)

12 stegsprogrammet

Denna öppenvårdsinsats ges enskilt eller i grupp. 12-stegsprogrammet syftar till att behandla personer som söker hjälp för missbruk/beroende av alkohol och narkotika, till att bli fri från sitt beroende.

Behandlingen delas upp i tre faser;

Fas 1: Motivationsfasen – sker enskilt och består av motiverande samtalsbehandling. Samtalen sker med behandlare och eventuellt i väntan på att det finns en plats i primärgruppen.

Fas 2: Primärbehandling är 10 veckor. (Enskilt eller i grupp)

Primärbehandlingen innehåll:

  • 12-stegsarbete
  • föreläsningar
  • återfallsförebyggande terapi
  • motiverande samtal
  • bearbetning av negativa mönster bakom beroendet
  • enskilda samtal vid behov
  • stresshantering
  • Möjlighet att få hjälp med kontakten till sin läkare på respektive vårdcentral för en eventuell sjukskrivning. Läkaren tar därefter kontakt med personalen i verksamheten.

Fas 3: Eftervård: (Enskilt eller i grupp)

Uppföljande samtal 1 gång i veckan under 6 månader med behandlare om hur det fungerar att hålla uppgjorda strategier i nykterheten, mående, sysselsättning med mera.

Stödsamtal utifrån Kognitiv beteendeterapi - KBT.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapi som inriktar sig på inlärning av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet med terapin är att ersätta tankar, känslor och beteenden som kan tänkas ge upphov till psykologiska problem och minska symptomen av dessa.

Självhjälp

Om du känner att du har problem med alkohol och vill ha hjälp och stöd av andra med samma problematik så kan du besöka en självhjälpsgrupp som träffas regelbundet för att stötta varandra i dessa frågor.

AA (Anonyma Alkoholister) i Arboga

Gruppen träffas på Trefaldighetskyrkan församlingsgård, Hökenbergsgränd 11. Träffarna sker varje söndag kl. 19:00.

Det enda villkoret för deltagande är en önskan att sluta använda.

Stöd vid spelberoende

Till spelfriheten – KBT vid spelberoende

Till spelfriheten är en manualbaserad behandlingsmetod som används vid spelberoende, spel om pengar. Terapin är baserad på inlärningsteori. Terapiformen syftar till att kartlägga och förändra tankar, beteende och känslor som upprätthåller ett problemspelande. Metoden bedöms vara verksam vid behandling av spelberoende.

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som hjälper spelberoende och anhöriga via självhjälpsgrupper.

 

Är du anhörig till missbrukare?

Lever du ditt liv tillsammans eller med eller i en relation till en person som missbrukar alkohol, droger eller spelar för mycket?

Har du svårt att förstå dig på denna person? Känner du att du inte vet hur du ska förhålla dig, inte förstår, att du håller på att bli galen och inte orkar mer?

Kanske känner du en stor sorg och uppgivenhet inför personens agerande?

Inom öppenvården finns det möjlighet att få enskilda samtal om svårigheter att hantera sin anhöriges missbruk.

För kontakt med öppenvården ring: 0589-872 02

Hoppas att du har modet söka hjälp. Det kan bli början på din väg ut ur en förtvivlad situation till ett sundare förhållningssätt och ett bättre mående för dig själv. Du är ju trots allt den viktigaste personen i ditt liv.

Ansökan om hjälp hos vuxenenheten på Socialförvaltningen

Här ansöker du om hjälp hos vuxenheten på Socialförvaltningen. Efter att du har skickat in din ansökan kommer vi att kontakta dig för att boka en tid för möte.
Jag har problem med (kryssa ett eller flera alternativ) * (obligatorisk)
Jag har problem med (kryssa ett eller flera alternativ)
Kontakt

Mottagningsenheten vuxen

TELEFON
ADRESS

Box 87

732 22 Arboga

Besöksadress

Storgatan 28 A

Fax

0589-870 02

Öppettid

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 8.45-15.45

Om du inte får svar, lämna meddelande på telefonsvararen.

Telefonsvararen lyssnas av fram till klockan 16.30.

Receptionens öppettider: Måndag - Fredag klockan 10.00-12.00

Louise Asplund

TEAMLEDARE VUXEN

Senast uppdaterad: