Kemikalier

Miljö- och hälsoskyddsenhetens uppgift enligt miljöbalken kapitel 14 om kemiska produkter och biotekniska organismer är att förhindra skador på människors hälsa eller i miljön på grund av att kemiska produkter kommer ut i naturen.

Exempel på farosymbol (varningsmärkning).

Anmälningsplikt/tillståndsplikt

En verksamhet kan omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen. Det kan till exempel handla om att man hanterar stora mängder eller särskillt farliga kemikalier.

Tillsyn

Västra Mälardalens Myndighetsförbund utövar tillsyn på kemikaliehanteringen i olika verksamheter i Arboga kommun för att minska de miljö- och hälsoskyddsrisker som kan uppstå.

Förbundet har också tillsynsansvar för till exempel märkning av produkter i detaljhandeln och i viss mån kontroll av innehållet i produkterna. Det innebär att vår tillsyn ibland omfattar verksamheter som normalt inte får tillsynsbesök av oss.

Kemikalieförteckning

Den som bedriver en anmälningspliktig eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som hanterar varningsmärkta kemikalier är skyldig att upprätta en kemikalieförteckning.

Alla verksamheter som hanterar kemikalier märkta med en farosymbol ska ha aktuella och uppdaterade säkerhetsdatablad tillgängliga. Säkerhetsdatabladen får man av leverantören. Köper man sina kemikalier i dagligvaruhandeln kan man ofta skriva ut aktuella säkerhetsdatablad från internet.

Produkvalsprincipen

Enligt miljöbalken ska en verksamhet undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller organismer som kan misstänkas medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med något som kan antas vara mindre farligt. Ett företag eller annan typ av verksamhet måste alltså aktivt söka efter produkter som kan ersätta de farliga produkterna som används inom företaget eller verksamheten.

Blanketter

Blankett för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel finns på kommunens webbplats.

Länk till Självservice

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.