Etablera Arboga Marieborg

Arboga Marieborg etabpleringsområde nordöst om stadskärnan. Till den norra delen finns stickspår i direkt anslutning till Mälar- och Svealands-banan.

I området ligger Starka Betongs produktions- och logistikenhet. Här finns också Försvarsmaktens nya centrallager på 55 000 kvadratmeter med ett av Sveriges största automatlager. Området ligger i direkt anslutning till Europavägarna E18 och E20.

Fakta Marieborg
  • Detaljplanelagd mark klar för industriändamål.
  • Vatten och avlopp klart i området.
  • Fjärrvärme framdraget till området.
  • God tillgång till fiber.
  • Industrivägar etablerade i området.
  • Industrispår klart i området med möjlighet att ansluta enskild fastighet.
  • Direkt access till E20 och E18 från industriområdet.
  • Direkt anslutning till två järnvägslinjer Mälarbanan och Svealandsbanan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.