Ledsagar- och avlösarservice

Ledsagarservice är en insats som är knuten till aktiviteter utanför hemmet. Avlösarservice innebär att någon utanför familjen kommer hem till den som behöver stöd och hjälp så att anhöriga får en möjlighet att lämna hemmet. Både barn och vuxna kan få servicen.

Ledsagning

Om du bor i eget boende och, på grund av din funktionsnedsättning, behöver hjälp med att ta dig ut i samhället eller till olika aktiviteter så kan du få hjälp av ledsagare. Ledsagning kan till exempel användas till kultur- och fritidsaktiviteter.

Om du har en anhörig som vårdar dig i hemmet kan du få en avlösare som kommer hem till dig så att du inte behöver lämnas ensam om din anhöriga behöver vila upp sig eller uträtta ärenden utanför hemmet.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om ledsagning och avlösning genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

Avgifter

Du betalar ingen avgift för ledsagar- och avlösarservice, men du betalar själv för de aktiviteter som du gör med din ledsagare eller avlösare.

Senast uppdaterad: