Din beredskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och det kan dröja många dagar innan samhället har återhämtat sig.

I ditt eget ansvar ingår att:

  • Vara medveten om och förbereda dig på att olyckor och kriser kan inträffa.
  • Ha förståelse för att samhällsresurser måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar vid svåra händelser.
  • Hålla dig uppdaterad om vad myndigheter och andra ansvariga aktörer gör för att hantera en händelse.
  • Följa instruktioner och råd från myndigheterna.
  • Vara beredd på att kunna hantera grundläggande behov, exempelvis tillgång på vatten, mat och värme..


Hemberedskap

Hur du reagerar vid en kris är svårt att veta. Oavsett vilken kris det handlar om är det viktigt att utgå från kroppens behov av värme, vatten, mat, vila, hygien och mentalt lugn.

På dinsäkerhet.se finns mycket information om vad du kan göra för att förbereda dig på kriser och olyckor. Checklistan visar vad som kan vara bra att ha hemma för att vara förberedd vid en kris:
Checklista Hemberedskap

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig . Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter. På webbplatsen dinsäkerhet.se kan du läsa om hur du kan förbereda dig inom områdena vatten, värme, mat och kommunikation. Där hittar du också checklistor med saker som är bra att tänka på eller packa i en krislåda.

dinsäkerhet.se

Här hittar du även en checklista som du kan skriva ut.

Broschyr om hemberedskap (pdf) Pdf, 5 MB.

Filmer med tips på förberedelser kring kommunikation, vatten, mat och värme

ICE - din närmast anhörig

Om något händer dig är det bra om dina närmast anhöriga snabbt kan kontaktas. Du kan lägga in dina anhöriga i din mobil under ICE, som står för In Case of Emergency.

Så skapar du ICE-kontakter

Skyddsrum

Skyddsrum är ett utrymme som redan under fred utformas och utrustas så att de ger skydd mot de stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. I Arboga kommun finns cirka 140 skyddsrum varav alla i centralorten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdraget att kontrollera att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Fastighetsägaren ansvarar för underhåll

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så är det ägaren som måste åtgärda bristerna. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv. Skyddsrum får ordnas för fredsanvändning, till exempel lägenhetsförråd.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

På MSB:s webbplats kan du läsa mer och skyddsrum och hittar information om var de finns.

Filmer om hemberedskap

Kommunikation

Mat

Värme

Vatten

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.