Brandskyddsarbete

Räddningstjänsten vill vara ett stöd för blivande och etablerade företag i brandskyddsfrågor.

Få råd och stöd i brandskyddsfrågor

Det kan till exempel handla om vilket brandskydd man ska ha i sin verksamhet eller byggnad, hur man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i sin verksamhet eller hur man söker tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Välkommen att kontakta Räddningstjänsten Mälardalen.

Kontaktuppgifter och information om Räddningstjänsten Mälardalen

Senast uppdaterad:

Kontakt

Räddningstjänsten Mälardalen