Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är därför ytterst viktigt att dricksvattnet är av en god kvalitet. Här kan du läsa om vad som gäller när du eller din verksamhet saknar kommunalt dricksvatten.

Vilka ska anmälas?

Alla vattentäkter som ger mer än 10m³ vatten/dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Föreskrifterna gäller också för vatten som tillhandahålls som dricksvatten i offentlig eller kommersiell verksamhet exempelvis restaurang, café eller tillverkare.

Omfattas dricksvattenanläggningen av dessa föreskrifter ska ni registrera den hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Det är den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet som ansvarar för att de uppfyller kraven i föreskrifterna. Ett undersökningsprogram och eventuellt faroanalys ska finnas och vara fastställt av förbundet.

Riskklassning

Livsmedelsverksamheter delas in olika riskklasser. Olika riskklasser ger kontrollfrekvens. Högre kontrollfrekvens ger fler kontroller inom fem år.

Enskilt vatten/privat brunn

Bor du på landsbygden har du sannolikt en egen brunn. Kraven i dricksvattenföreskrifterna gäller inte för egen brunn men i livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning rekommenderas att man tar vattenprover och kontrollerar vattenkvalitén i brunnen ungefär var tredje år.

Här kan du läsa mer om Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Provtagning

Har du en registrerad dricksvattenanläggning ansvarar du för provtagning av dricksvattnet. Om du behöver beställa provtagningsmaterial och göra analys av vattenprover behöver du vända dig till ett ackrediterat laboratorium.

Swedacs register kan du hitta här.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Telefontider Livsmedel

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER VÄGLEDNING ANGÅENDE DIN LIVSMEDELSVERKSAMHET ÄR VÅRA TELEFONTIDER 13:00-14:30.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.