Livsmedelskontroll

Vid en inspektion kontrolleras de faktiska förhållandena i verksamheten, till exempel rengöring, temperaturer och underhåll av lokalen. Ofta behöver livsmedelsinspektören ställa frågor och ha en dialog med den ansvariga för verksamheten, utifrån de eventuella brister som uppmärksammas i samband med kontrollen.

Planerade kontroller

Planerade kontroller ingår i den årliga kontrollavgiften och vi utför dem antingen som inspektion eller som en revision. Hur ofta vi kontrollerar en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten, det vill säga vilken riskklass som verksamheten bedöms tillhöra. Alla kontroller är oanmälda och kan ske när som helst under verksamhetens öppettider.

Händelsestyrd kontroll

I de fall vi tar emot klagomål om till exempel misstänkt matförgiftning eller en misstänkt allergireaktion, gör vi alltid en utredning i någon form. I många fall gör vi en kontroll på plats i form av en inspektion. Om klagomålet anses vara befogat tar vi ut en timavgift för kontrollen.

Extrakontroll

Om livsmedelsinspektören under en kontroll upptäcker att en livsmedelsverksamhet har avvikelser som måste åtgärdas måste verksamheten betala en timavgift för en extrakontroll. Vi gör extrakontrollen för att se till att avvikelserna blir åtgärdade.

Efter livsmedelskontrollen

Efter en inspektion eller revision gör vi en bedömning av hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedellagstiftningen.

Med utgångspunkt från bedömningen tilldelar vi verksamheten en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar den årliga kontrolltiden framåt eller bakåt i tiden. Vi sammanställer eventuella avvikelser och livsmedelsinspektören gör en bedömning av hur avvikelserna ska följas upp. Uppföljningen kan till exempel vara ett återbesök, så kallad extrakontroll, eller så skickar du in en åtgärdsplan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Vid mindre avvikelser gör vi uppföljningen vid nästa planerade kontrollbesök.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan använda en eller flera sanktioner mot verksamheter som begår brott mot livsmedelslagstiftningen och/eller inte ser till att avvikelser inom verksamheten åtgärdas.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Telefontider Livsmedel

HAR DU FRÅGOR ELLER BEHÖVER VÄGLEDNING ANGÅENDE DIN LIVSMEDELSVERKSAMHET ÄR VÅRA TELEFONTIDER 13:00-14:30.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 2 i Arboga.