Krisinformation

Vid kriser och allvarliga händelser används kommunens webbplats för att informera om vad som har hänt, ge lägesbeskrivningar och råd till allmänheten.

Vid en större händelse informeras du på något eller flera sätt:

 • På kommunens webbplats, www.arboga.se
 • Via Sveriges radio P4, Radio Västmanland (100,5 MHz)
 • Vid allvarliga händelser där det finns ett stort informationsbehov kommer kommunen att öppna en upplysningscentral med ett speciellt telefonnummer dit du kan ringa för att ställa frågor
 • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
 • Om kommunens vanliga kanaler inte kan använas på grund av ett allvarligt strömavbrott elle om internet inte fungerar används våra informationspunkter. Där sätter kommunen upp anslag med information som du behöver. Våra informationspunkter är:
  • Rådhusets entrédörr
  • Stadsbiblioteket
  • Turistbyråns lokaler på Arboga Station
  • Medåker skola
  • Götlunda skola

Nationell krisinformation

Vid kriser som berör hela eller stora delar av Sverige finns information på webbplatsen krisinformation.se.

Webbplatsen krisinformation.se innehåller samlad information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga. Informationen är alltid bekräftade.

Du kan också få information om pågående kriser och samhällstörningar på Sveriges informationsnummer 113 13

På Lilla Krisinfo kan barn och unga läsa om den pågående krisen

Viktiga telefonnummer

Information och telefonnummer till kommunens verksamheter och till andra myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig i olika situationer.

Ambulans

I nödsituation ring 112

Räddningstjänst

I en nödsituation ring 112I övriga fall ring 010-179 82 00

Polis

I nödsituation ring 112Anmälningar och information ring 114 14

Läkare

I nödsituation, ring 112Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177

Giftinformation

I nödsituation, ring 112Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31

Suicid

I nödsituation, ring 112MIND Självmordslinjen: Chatta via mind.se eller ring 901 01 (dygnet runt) Jourhavande medmänniska, ring08-702 16 80 (alla dagar 21:00-06:00) Jourhavande Präst, ring
112 och be om att bli kopplad till jourhavande präst (alla dagar 21:00-06:00) SPES- för efterlevande anhöriga, ring020-18 18 18 (alla dagar 19:00- 22:00)

Besök SPES webbplats för mer information

BRIS

Barnens hjälptelefon: ring 116 111Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50

Brottsofferjouren

BOJ Västmanland, ring 021-41 32 60 Nationella linjen, ring 116 006

Kvinnojourer/ kvinnofrid

Kvinnojouren KAK, ring0221-244 90 (mån-fre 09:00-16:00)Kvinnofridslinjen, ring020-50 50 50 (dygnet runt)

Socialjour

Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66 Socialjourens öppettider: mån-tors 16:00-00:00, fre-lör 15:00-01:00, sönd/röd dag 15:00-00:00.
Övrig tid under nätter och helger når du socialjouren via SOS Alarm112

Nationellt informationsnummer

Ring 113 13 Här kan du ringa och få information om allvarliga olyckor och kriser samt lämna information.
Vid fara för egendom, liv oh miljö ring112Läs mer om 113 13 på SOS Alarms webbplats

Journummer för att anmäla försvunna barn

Ring116 000Här kan du ringa för att anmäla om ditt barn försvinner, anmäla att du har hittat ett barn som är försvunnet. Numret är samma för hela EU och journumret är tillgängligt dygnet runt.
Du kan även ringa 112 Läs mer om 116 000 på SOS Alarms webbplats.

Kommunens växel

Ring 0589-870 00 (kontorstider)

Felanmälan efter kontorstid

Ring 021-30 25 60 Här kan du ringa vid akuta fel på kommunens fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, belysning, parker och fjärrvärme efter kontorstid. Journumret går till SOS Alarm.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten är ett varningsystem som används när det sker olyckor och andra händelser där allmänheten kan vara i fara. Det kan bland annat vara störe bränder, oväder och gasläckor.

Det finns två typer av VMA

 • Varningsmeddelande, som ska sändas ut omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö.

 • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor egendom eller miljö. Informationsmeddelanden behöver inte sändas omedelbart.

Då används VMA

Myndigheter sänder larmet direkt om det finns allvarliga risker. Dessa fungerar även när det exempelvis är elavbrott. Utomhuslarmet används även om Sverige skulle hamna i krig.

VMA består av:

 • En ljudsignal som sänds ut utomhus, ibland kallad "Hesa Fredrik"
 • Ett meddelande i radio och tv
 • SMS-utskick till de som berörs geografiskt

Utomhuslarm

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. Dessa fungerar även vid större elavbrott. När faran är över sänds en 30 sekunders lång signal.

Utomhuslarmet testas fyra gånger per år. Den första helgfria måndag kl 15.00 i mars, juni, september och december.

Det är kommunen som bedömer var tyfonerna som sänder ut utomhuslarmet skall placeras. Vill du veta var de är placerade kan du göra det på MSB:s webbplats

Så här gör du om du hör utomhuslarmet

Om du hör utomhuslarmet på andra tider än de fyra årliga testerna ska du göra följande:

 • Håll dig inomhus
 • Stäng alla dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • Sätt på Sveriges radio P4 Västanland (100,5 MHz), för att få mer informtion
 • På SVT:s text-tv sidan 599, finns samma meddelande som sänds i radio i textform. På SVT:s text-tv sida 100 får du äve information om ett VMA har sänts ut.
 • För mer information vid ett VMA, ring informationsnumret 113 13 eller följ informationen på vår hemsida www.arboga.se och www.krisinformation.se. Du skall inte använda nödnumret 112 för denna typ av information.
Informationspunkter

Om datorer inte fungerar sprids informationen bland annat genom flygblad, Sveriges radio P4 Västmanland, affischering och särskilda informationsplatser.

Våra informationsplatser där vi alltid sätter upp information:

 • Rådhusets entrédörr på Smedjegatan 5
 • Stadsbiblioteket på Kapellgatan 19
 • Turistbyråns lokaler på Arboga station

Gäller händelsen även Medåker och Götlunda används informationsplatserna:

 • Medåkers skola
 • Götlunda skola

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.