Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Det är till exempel kommunfullmäktige som beslutar om hur pengarna ska fördelas, som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och nämnderna och som utser revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Ledamöter och mandatfördelning

Platserna i kommunfullmäktige är fördelade efter det antal röster som varje parti får i kommunvalet som hålls vart fjärde år. De partier som får flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige. I Arboga har kommunfullmäktige 31 ordinarie ledamöter och 22 ersättare.

Mats Öhgren (M), ordförande

Ordförande

Marie-Louise Söderström (C), vice ordförande

Vice ordförande

Andre vice ordförande

Moderata samlingspartiet (M) - 6 mandat

Ledamöter
Jonna Lindman
Mikael SöderlundHåkan Tomasson (gruppledare)Kevin Söderlund
Gustav Isaksson
Mats Öhgren

Ersättare
Christina Johansson
Ann-Louise Fallqvist
Majd Khedr

Webbplats
www.moderaterna.se

Sverigedemokraterna (SD) - 6 mandat

Ledamöter
Martin Nyqvist (gruppledare)Tony Pehrsson (gruppledare)Stefan Gunnarsson
Lars Falck
Ronald Winther
Carina Viding

Ersättare
Håkan Sandberg
Marita Kvarnström
Per-Ulf Skog

Webbplats
Sverigedemokraterna i Arboga

Kristdemokraterna (KD) - 1 mandat

Ledamöter
Rahaf Ramdo (gruppledare)

Ersättare
Mikael Skott
Lubna Alnawakeel

Webbplats
Kristdemokraterna i Arboga

Liberalerna (L) - 1 mandat

Ledamöter
Richard Fallqvist

Ersättare
Marianne Samuelsson (gruppledare)
Håkan Sandberg

Webbplats
www.liberalerna.se

Centerpartiet (C) - 2 mandat

LedamöterHans Ivarsson (gruppledare)Marie-Louise Söderström (gruppledare)

Ersättare
Lars Löfgren
Ann-Sofi Ivarsson

Webbplats
Centerpartiet i Arboga

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S) - 12

Ledamöter
Andreas Silversten
Sara Axelsson Gustafsson (gruppledare)Bo Molander
Lena Viborg
Per-Ove Lindqvist
Kerstin Rosenkvist
Vakant
Helene Molander
Peter Weiderud
Åsa Göransson
Kjell Persson
Lars Lindén

Ersättare
Anna-Lena Rehnman
Edison Henriquez
Martina Fransson
Osman Caparoglu
Karl-Bertil Eklund
Björn von Walden

Webbplats
Socialdemokraterna i Arboga

Vänsterpartiet (V) - 2 mandat

Ledamöter
Manuel Huerta (gruppledare)Eva Aldén Luthman (gruppledare)

Ersättare
Sylvia Bergström Sparv
Kicki Hedström

Webbplats
Vänsterpartiet i Arboga

Miljöpartiet (MP) - 1 mandat

Ledamöter
Carina Björndahl (gruppledare)

Ersättare
Elisabeth Erlandsson Kaufmann
Mikael von Melsted

Webbplats
Miljöpartiet i Arboga

Sammanträden inleds med allmänhetens frågestund

Vid varje sammanträde i kommunfullmäktige kan allmänheten ställa frågor. Sammanträdena inleds alltid med allmänhetens frågestund som varar i cirka 15 minuter.

Frågorna måste vara skriftliga och ska ha lämnats in till kansliet två dagar innan sammanträdet. Den som ställt frågan måste närvara på sammanträdet.

Kommunfullmäktige i Arboga sammanträder i regel sju gånger per år.

Vad är det som styr hur kommunfullmäktige arbetar?

Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i
Kommunallag (2017:725)samt
Kommunfullmäktiges arbetsordning Pdf, 214 kB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

Rådhuset, Smedjegatan 5