Tallåsen

Lekplatsen finns i grönområdet väster om Tärneborgsvägen

På lekplatsen finns följande lekutrustningar, några av dem är tillgänglighetsanpassade. Lekparkens ytor är delvis belagda med gummiasfalt, delvis med hårt packad sand.

  • Babygunga
  • Sandlåda med två bakbord, ett av sandborden är tillgängligt.
  • En liten och en stor lekställning, Den lilla ställningen är placerad i gummiasfaltsytan med aktivitetslek i marknivå.
  • Lekskulptur, tillgänglig i gummiasfaltsytan
  • Gungställning med två platser
  • Linbana

Lekplatsen är säkerhetsbesiktigad våren 2022.

Senast uppdaterad: