Barrstigen

Lekplatsen ligger på Brattberget, väster om Barrstigen.

På lekplatsen finns följande lekutrustningar, några av dem är tillgänglighetsanpassade:

  • Två lekhus med rutschkana i varje hus. Ett av husen är placerat vid gummiasfaltsytan.
  • Fjädergunglek/skepp med sitsar och handtag, placerat i gummiasfaltsytan.
  • Fjädergungor, placerade i gummiasfaltsytan.
  • Gungställning med fyra platser.
  • Sandlåda

Lekplatsen är nybyggd.

Senast uppdaterad: