Arbetsresor till daglig verksamhet

Du som har rätt att åka färdtjänst till kommunens dagliga verksamhet ska i första hand åka med linjelagda bussar som har fastställda rutter.

I särskilda fall och om det finns vissa omständigheter, till exempel om arbetstiderna avviker från de fastställda rutterna med bussen, kan du göra dessa resor med taxi. Då ska enhetschefen för den dagliga verksamheten bevilja det och skriva ett intyg. Det gäller också om du behöver åka taxi i stället för buss under en begränsad period.

Ansökan

Du ansöker om arbetsresor utifrån Färdtjänstlagen på färdtjänstblanketten.

Arbetsresor är subventionerade och får bara göras mellan hemmet och arbetsplatsen.

Om du själv väljer att åka taxi i stället för att ta bussen till den dagliga verksamheten utan att ha ett beslut om att du får göra det, så får du inte resan subventionerad och då blir avgiften högre.

Kontakt

Anna Lindroos

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 1-15

Anna-Lena Andersson

HANDLÄGGARE

TELEFON

Född dag 16-31

Senast uppdaterad: