Nu påbörjar vi grundarbete för Arbogas nya skola

Publicerad

Grafisk skiss över förslag på ny grundskola.

Bilden visar endast en preliminär skiss över över den nya grundskolan. Byggnadens utformning och utseende kommer att bestämmas i nästa fas.

Arbetet med den nya grundskolan fortsätter och under fredagen den 1 december inleds pålningsarbete.

Pålning används vid olika byggnationer och genomförs för att skapa en stabil grund. Pålningsarbeten beräknas pågå under dagtid mellan 07-16.00

Kommunfastigheter i Arboga ber om överseende för det eventuella buller som kan uppstå i samband med pålningen.

På vår samlingssida hittar du mer information om vår nya grundskola.