Tidigare rådgivande organ

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022, § 139, att Pensionärsrådet och Anhörigrådet slås samman till Pensionärs- och anhörigråd. Nedan finns minnesanteckningar från Anhörigrådet och Pensionärsrådet för åren 2018-2022.

Anhörigrådet

Anhörigrådet består av frivilligorganisationer som har verksamhet inom anhörigfrågor, Svenska kyrkan och socialnämnden. Rådet diskuterar kommunens planering och insatser för anhörigstöd, det är också ett forum för utbyte av kunskap och information.

Kommunen representeras av två ledamöter och ersättare från socialnämnden. Frivilligorganisationerna och Svenska kyrkan utser två ledamöter var, med personliga ersättare.

Minnesanteckningar

2022
2021
2020
2019
2018

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet används för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan pensionärernas organisationer och kommunens styrelser och nämnder när det gäller planering av insatser för äldre.

Kommunen representeras av tre ledamöter och ersättare. Två ledamöter och ersättare utses från socialnämnden och en ledamot och ersättare utses från fritid- och kulturnämnden.

Pensionärsorganisationerna utser en ledamot och en ersättare. Organisationer med 200 eller fler lokala medlemmar utser ytterligare en ledamot och en ersättare. Pensionärsorganisationerna i rådet ska tillhöra en riksorganisation.

Minnesanteckningar

2022
2021
2020
2019
2018

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.