Rapportera otrygga händelser, platser och skadegörelse

Här kan du bidra till ett ännu tryggare Arboga och rapportera in otrygga händelser, platser och skadegörelse. Det du rapporterar in förs sedan in i vårt system Embrace som vi använder för att kartlägga brott och otrygghetsskapande aktiviteter.

Informationen används sedan i det kommunövergripande lägesbildsarbetet, där bland annat Polisen ingår, för att vi ska kunna styra befintliga eller nya resurser mot en identifierad problembild och förebygga otrygghet.

Formuläret ersätter inte en polisanmälan

En inrapportering här ersätter inte en polisanmälan. Du ska alltid göra en polisanmälan vid brott.

Vid akuta ärenden som pågående brott ska du ringa:

112

För att komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott som inte är akut ska du ringa:

114 14

Du kan även anmäla brott eller lämna tips på www.polisen.se

Vad vill du rapportera? * (obligatorisk)

Välj alternativ * (obligatorisk)
Välj alternativ
Beskriv så konkret du kan till exempel om det är dålig belysning, mycket klotter, mycket växtlighet som gör att platsen känns dold.

Exempel på skadegörelse är fönsterkross, klotter, saboterad möblering eller utrustning.
När skedde det/När upptäckte du det? * (obligatorisk)
När skedde det/När upptäckte du det?
Vet du inte exakt tid så ange gärna ett möjligt tidsspann, ett så exakt tidsspann är viktigt i vårt brottsförebyggande arbete för att vi ska kunna rikta insatser mot en viss problembild.

Exakt position är viktigt i vårt brottsförebyggande arbete för att vi ska kunna rikta insatser mot en viss problembild, till exempel hörnet Storgatan/Kapellgatan, fönsterrutan trasigt mot biblioteket.
Kan vi kontakta dig om vi har följdfrågor? Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter.
Kan vi kontakta dig om vi har följdfrågor? Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.