Prövning

Prövning gör du om du vill läsa in en kurs och få betyg eller om du vill höja ditt betyg i en kurs du redan har läst. På Högskolecentrum kan du göra prövning i de kurser som vi har undervisning i, inklusive SFI.

En prövning innebär att du läser in hela kursen på egen hand utifrån Skolverkets nationella kursplaner. Prövningen går till på olika sätt och kan ta olika lång tid beroende på kurs. Det kan ingå skriftliga och muntliga prov. I vissa ämnen ska du också göra inlämningsuppgifter som ska förberedas innan prövningstillfället.

Att tänka på inför en prövning

Tänk på att inläsning inför en prövning är lika omfattande som att läsa kursen i sin helhet eftersom det är samma mål och betygskriterier du ska nå upp till. Du läser in kursen på egen hand och prövning ger inte rätt till studiemedel.

Rutin för prövning

  • Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill göra en prövning. Du får en anmälningsblankett som du fyller i och skickar in till studie- och yrkesvägledaren. Du kan bara göra prövning i de kurser vi på Högskolecentrum har klassundervisning i.
  • Efter antagning får du ett mejl från skolan med information om din prövning. Du betalar in avgiften på 500 kronor per kurs till Arboga kommun enligt den information som följer med mejlet. Observera att avgiften inte betalas tillbaka om du inte kommer till prövningen. Det är bara om skolan inte kan genomföra prövningen som du får avgiften tillbaka.
  • Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri. För en avgiftsfri prövning betalar du en depositionsavgift på 200 kronor per kurs. Depositionen betalas tillbaka till dig efter avslutad prövning.
  • Efter prövning har läraren tre veckor på sig att rätta och sätta betyg. Betyget sätts enligt de kunskapskrav som gäller för den kurs du gjort prövning i.
  • Du behöver själv kontakta skolan för att få ut ditt betyg.

Kommande prövningstillfällen:

  • Hösten 2024: vecka 44, 28/10-1/11. Anmälan kan göras 12/8-18/9.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Astrid Fäldt

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE HÖGSKOLECENTRUM

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga
Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Obs! Nya tider från 29 april:
Telefontid: måndag-onsdag kl 09.00-09.30.
Drop in: måndag-onsdag kl 09.30-10.00