Mentorer

Här ser du vem som är mentor för de olika klasserna.

Mentorer

 

Årskurs 2023

 

Ekonomiprogrammet

Johan Anmark

Amy Stengård

johan.anmark@arboga.se

amy.stengard@arboga.se

El- och energiprogrammet

Liselotte Kenneteg

liselotte.kenneteg@arboga.se

 

Försäljnings- och serviceprogrammet

Johny Ericsson

johny.eriksson@arboga.se

 

Hotell- och turismprogrammet

Hannah Brander Lundblad

hannah.brander@arboga.se

 

Naturvetenskapsprogrammet

Malin Skoglund

malin.skoglund@arboga.se

Samhällsvetenskapsprogrammet

Helena Engström

helena.engstrom@arboga.se

Teknikprogrammet

Elez Neziraj

elez.neziraj@arboga.se

IMA

Lena Wall

Susanne Andersson

Fredrik Simonsson

lena.wall@arboga.se

susanne.andersson2@arboga.se

fredrik.simonsson@arboga.se

IMS

Lina Lundh

 

lina.lundh@arboga.seÅrskurs 2022


Ekonomiprogrammet

Henrik Åsberg

Tobias Norgren-Bergström

henrik.asberg@arboga.se

tobias.norgren-bergstrom@arboga.se

El- och energiprogrammet

Jonatan Aderlind

jonatan.aderlind@arboga.se

Försäljnings- och serviceprogrammet

Alf Björzén

alf.bjorzen@arboga.se

Hotell- och turismprogrammet

Hannah Brander Lundblad

hannah.brander@arboga.se

 

Naturvetenskapsprogrammet

Kristina Lundin

Martin Ahlholm

kristina.lundin@arboga.se
martin.ahlholm@arboga.se

 

Samhällsvetenskapsprogrammet

Jenny Bygde Månsson

jenny.bygde-mansson@arboga.se

Teknikprogrammet

Birgitta Nilsson

birgitta.nilsson2@arboga.se

 

Årskurs 2021


Ekonomiprogrammet

Amy Stengård

amy.stengard@arboga.se

El- och energiprogrammet

Johan Wetso

johan.wetso@arboga.se

Handel- och
administrationsprogrammet

Loreto Frias

loreto.frias@arboga.se

Naturvetenskapsprogrammet

Ulrika Wremert

ulrika.wremert@arboga.se

Samhällsvetenskapsprogrammet


Petra Lindgren

Jan Gardetun

petra.lindgren@arboga.se
jan.gardetun@arboga.se

Teknikprogrammet

Muamer Semiz

muamer.semiz@arboga.se


Senast uppdaterad: