Expedition

Här får du hjälp med information om bland annat busskort, studiebidrag, e-tjänster och din lånedator.

Expedition

Här får du hjälp med och information om

  • skolresor inom Västmanland
  • rapporter till CSN, Centrala studiestödsnämnden, studiehjälp och studiemedel
  • kontrakt för lånedator
  • elevkonton för Unikum och Edlevo
  • betygskopior
  • registering av kurser och betyg.

På Vasagymnasiet finns alla betyg samlade från skolans start. Kontakta skolexpeditionen om du vill beställa betygskopior.

Skolresor

Gymnasieelever som studerar inom Västmanlands län kan ansöka om skolkort för fria resor hos Västmanlands lokaltrafik (VL). På VL:s webbplats kan du läsa om skolkort för gymnasieelever i Västmanland:

Skolresor hos Västmanlands lokaltrafik

Studiebidrag

Om du studerar på gymnasiet och är under 20 år får du studiebidrag från CSN. Du behöver inte ansöka om studiebidraget, det kommer automatiskt när du är inskriven i skolan.

Är du över 20 år får du inte studiebidrag längre, utan måste själv ansöka om att istället få studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

I vissa fall kan du även söka om extra tillägg. Det är när din familjs sammanlagda inkomst är väldigt låg.

På CSNs webbplats kan du läsa mer om samtliga bidrag när du studerar på gymnasiet

Vad händer med studiebidraget vid ogiltig frånvaro?

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annica Terol-Johansson

ASSISTENT OCH ELEVREGISTRERARE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag - fredag 8-12