Låna böcker

Vasagymnasiets bibliotek är en pedagogisk resurs för skolans elever och lärare. Här arbetar en bibliotekarie på heltid och biblioteket är öppet under skoltid. I biblioteket finns studieplatser, skön- och facklitteratur, tidningar och tidskrifter. Biblioteket abonnerar också på flera databaser som du kan använda på skolan och några kan du också använda hemifrån.

Det är bara skolans elever och personal som får låna böcker på Vasagymnasiets bibliotek.

Här får du lästips

Behöver du lästips? Prata med bibliotekarien eller ta hjälp av förslagen här.

Bokpärlan boktips från gymnasiebiblioteken i Örebro

Dagens bok här presenteras ett nytt boktips varje dag

Klara pratar böcker erfaren bokpratare tipsar

Provläs här kan du provläsa nya böcker

Världslitteratur här finns boktips från Asien, Afrika och Latinamerika

Världens bibliotek här hittar du e-böcker och ljudböcker på

albanska

amhariska

arabiska

assyriska / syrianska

bosniska / kroatiska / serbiska

kurdiska

persiska / dari

polska

somaliska

thailändska

tigrinska

turkiska

ukrainska

SAB-systemet

För att hitta böckerna på Vasagymnasiets bibliotek behöver du känna till klassifikationssystemet SAB.

SAB-systemet innebär att varje ämne har ett signum, en bokstav. Varje ämnes huvudavdelning har även underavdelningar. Exempelvis har naturkunskap signum U. Böcker som handlar om astronomi har beteckningen Ua och böcker som handlar om solsystemet Uab. För att hitta en viss bok i biblioteket ska du leta efter hyllan som har samma signum, bokstavsbeteckning, som boken har i katalogen.

SAB-systemet

A Bok- och biblioteksväsen

B Allmänt och blandat

C Religion

D Filosofi

E Uppfostran och undervisning

F Språkvetenskap

G Litteraturvetenskap

H Skönlitteratur

I Konst, musik, teater och film

J Arkeologi

K Historia

L Biografi med genealogi

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

N Geografi

O Samhälls- och rättsvetenskap

P Teknik, industri och kommunikationer

Q Ekonomi och näringsväsen

R Idrott, lek och spel

S Militärväsen

T Matematik

U Naturvetenskap

V Medicin

X Musikalier

Y Musikinspelningar

Sök och låna om böcker i bibliotekets katalog

Ditt lånekort gäller på Vasagymnasiets bibliotek och Västmanlands samtliga folkbibliotek. Du behöver en pinkod för att hantera ditt lånekonto. Du får kod och lånekort om du inte har det sedan tidigare. Alla elever under 18 år ska lämna in en:

Lånekortsblankett.pdf Pdf, 224 kB.

underskriven av vårdnadshavare för att lånekortet ska kunna användas på Vasagymnasiets bibliotek. Det gör du när du börjar på Vasagymnasiet.

Lånetiden är vanligtvis 28 dagar men du kan låna om boken om du behöver den längre. Om du glömmer att lämna tillbaka en bok får du först en påminnelse och sedan en räkning.

Du kan reservera böcker i skolbiblioteket som är utlånade. Det kan du göra själv genom att logga in i bibliotekskatalogen eller prata med bibliotekarien.

Bibliotekskatalog Västmanland

Bibliotek i Västmanland

Mälardalens universitetsbibliotek

Västerås sjukhusbibliotek

Bibliotek i hela Sverige - Libris

I det nationella biblioteksdatasystemet Libris kan du söka böcker i folk- och univiersitetsbibliotek i Sverige:

Sök böcker i Libris

Om du behöver en bok till ditt skolarbete som inte finns i skolbiblioteket kan vi låna in den från att annat bibliotek i Sverige. Kom till biblioteket så hjälper bibliotekarien dig.

Kopiering och utskrifter

I biblioteket finns en skrivare som du kan använda för att skriva ut dokument från din dator. Den fungerar också som kopiator.

Senast uppdaterad:

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15