Låna böcker

Vasagymnasiets bibliotek är en pedagogisk resurs för hela skolan där du kan studera och söka information. Biblioteket ligger nära skolans huvudentré och är öppet under skoltid. Bibliotekarien finns tillgänglig under skoltid.

Det är bara skolans elever och personal som får låna böcker på Vasagymnasiets bibliotek.

Sök och låna böcker i bibliotekets katalog

Ditt lånekonto gäller på Vasagymnasiets bibliotek. Du behöver en pinkod/lösenord för att hantera ditt lånekonto. Du får lånekonto och pinkod/lösenord som gäller under din skoltid. Alla elever under 18 år ska lämna in en:

Blankett för lånekonto.pdf Pdf, 191 kB.

underskriven av vårdnadshavare för att lånekontot ska kunna användas på Vasagymnasiets bibliotek. Det gör du när du börjar på Vasagymnasiet.

Du lånar och lånar om böcker hos bibliotekarien. Lånetiden är vanligtvis 28 dagar men du kan låna om boken om du behöver den längre. Om du glömmer att lämna tillbaka en bok får du först en påminnelse och sedan en räkning.

Du kan reservera böcker i skolbiblioteket som är utlånade. Det kan du göra själv genom att logga in i bibliotekskatalogen eller prata med bibliotekarien.

Bibliotekskatalog Västmanland

Bibliotek i Västmanland

Mälardalens universitetsbibliotek

Västerås sjukhusbibliotek

Bibliotek i hela Sverige - Libris

I det nationella biblioteksdatasystemet Libris kan du söka böcker i folk- och univiersitetsbibliotek i Sverige:

Sök böcker i Libris

Om du behöver en bok till ditt skolarbete som inte finns i skolbiblioteket kan vi låna in den från att annat bibliotek i Sverige. Kom till biblioteket så hjälper bibliotekarien dig.

Här får du lästips

Behöver du lästips? Prata med bibliotekarien eller ta hjälp av förslagen här.

Bokpärlan boktips från gymnasiebiblioteken i Örebro

Dagens bok här presenteras ett nytt boktips varje dag

Klara pratar böcker erfaren bokpratare tipsar

Provläs här kan du provläsa nya böcker

Världslitteratur här finns boktips från Asien, Afrika och Latinamerika

Världens bibliotek här hittar du e-böcker och ljudböcker på

albanska

amhariska

arabiska

assyriska / syrianska

bosniska / kroatiska / serbiska

kurdiska

persiska / dari

polska

somaliska

thailändska

tigrinska

turkiska

ukrainska

SAB-systemet

För att hitta böckerna på Vasagymnasiets bibliotek behöver du känna till klassifikationssystemet SAB.

SAB-systemet innebär att varje ämne har ett signum, en bokstav. Varje ämnes huvudavdelning har även underavdelningar. Exempelvis har naturkunskap signum U. Böcker som handlar om astronomi har beteckningen Ua och böcker som handlar om solsystemet Uab. För att hitta en viss bok i biblioteket ska du leta efter hyllan som har samma signum, bokstavsbeteckning, som boken har i katalogen.

SAB-systemet

A Bok- och biblioteksväsen

B Allmänt och blandat

C Religion

D Filosofi

E Uppfostran och undervisning

F Språkvetenskap

G Litteraturvetenskap

H Skönlitteratur

I Konst, musik, teater och film

J Arkeologi

K Historia

L Biografi med genealogi

M Etnografi, socialantropologi och etnologi

N Geografi

O Samhälls- och rättsvetenskap

P Teknik, industri och kommunikationer

Q Ekonomi och näringsväsen

R Idrott, lek och spel

S Militärväsen

T Matematik

U Naturvetenskap

V Medicin

X Musikalier

Y Musikinspelningar

Kopiering och utskrifter

I biblioteket finns en skrivare som du kan använda för att skriva ut dokument från din dator. Den fungerar också som kopiator.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15