Informationssökning och vetenskapligt skrivande

Att söka information är en process som innehåller flera steg. Det krävs planering, kunskap och övning för att hitta bra och relevant information. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att söka.

En guide i informationssökning

Skaffa dig förkunskaper!

Det underlättar ditt sökande om du har förkunskaper i ämnet, ju mer du vet om något desto enklare blir det att hitta information om det. Börja med ett uppslagsverk för att få översiktsinformation.

Nationalencyklopedin (NE)

Formulera en fråga

Vad är det du vill ha svar på? Försök att formulera för dig själv vad det är du vill veta och vilken typ av information du letar efter. Om du är osäker på vad du letar efter kommer sökandet efter information bli svårt. Fundera ut några ord eller fraser som du vill använda när du söker.

Det är lätt att låsa sig och bara söka på ett och samma ord eller fras, men tänk brett och sök brett till en början. Du kan söka mer specifikt allt eftersom.

Välj var du vill söka

Olika källor (källor är böcker, tidningar, webbplatser, tv-program och så vidare) är olika bra beroende på vad det är du vill ha svar på.

Fundera på var du kan tänkas få bäst resultat. Söker du efter något som är väldigt aktuellt är en sökmotor på internet ett bra sökverktyg. Om du söker efter en historisk händelse är böcker en bra källa. Sök böcker i skolans bibliotekskatalog.

Du kan även söka efter artiklar i tidningar och tidskrifter med hjälp av Artikelsök eller Mediearkivet. Ämnesdatabaser och länksamlingar är också bra alternativ. I vissa fall kan även de sociala medierna vara aktuella att söka i.

Bibliotekets artiklar, databaser och länkar

Sök och samla in information

Använd dina sökord för att söka efter information. Tänk på att de olika sökverktygen kan använda olika sökspråk. Sökverktyg är platsen du söker information på, till exempel Google, Artikelsök, databaser, bibliotekskatalogen.

  • På Google kan du till exempel använda dig av + och -.
  • I Artikelsök kan du använda dig av OCH, INTE och ELLER.

Dessa tecken kallas sökoperatorer och är bra att använda om man får för många eller kanske för få träffar i sin sökning.

Var källkritisk och känn källtillit

När du har fått fram tillräckligt med information är det dags att läsa och gå igenom den. Tänk på att vara källkritisk, ta reda på vem som står bakom informationen du hittat och vilket syfte som finns med den.

Läs mer om källkritik och källtillitSkolverkets information om att söka information

biblioteket

Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. Det vetenskapliga skrivandet används på universitet och högskolor, men redan på gymnasiet börjar vi titta på vad det innebär att skriva vetenskapligt. Stora delar av gymnasiearbetet påminner om det vetenskapliga arbetssättet.

Vetenskapligt arbete handlar om att skapa något nytt genom att utgå från något som redan finns. Det finns olika metoder som man kan använda för att komma fram till något nytt, till exempel undersökningar, experiment, enkäter, observationer och intervjuer. Du kan också dra nya slutsatser från redan skriven text, det kallas för litteraturstudier.

Språket

När du skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att använda språket korrekt. Var tydlig, saklig och neutral i ditt språk. Texten ska inte färgas av personliga åsikter, tankar eller vara pratigt vardaglig. För att texten ska vara trovärdig ska den inte innehålla stavfel, syftningsfel, särskrivningar och talspråk. Läs gärna guiderna från universitetsbiblioteken.

Skrivguiden, Örebro universitetsbibliotek

Akademiskt skrivande, Umeå universitetsbibliotek

Vasagymnasiets uppsats/rapportmallar

Källhänvisning

Skilj på dina åsikter och andras genom att källhänvisa i texten. Om man lånar tankar från någon annan utan att hänvisa är det plagiering.

Källhänvisning kan göras på flera olika sätt. Ett vanligt system för källhänvisning är Harvard. Var konsekvent när du källhänvisar. När du har valt ett system så håller du dig till det genom hela texten.

I slutet av texten ska en källförteckning finnas. Där ska alla dina källor tydligt redovisas, det ska vara enkelt för läsaren att se var du har hämtat din information i från.

Läs mer om källhänvisning och källförteckning

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kerstin Berggren

GYMNASIEBIBLIOTEKARIE

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Öppettider: måndag-torsdag: 8.30-16, fredag 8.30-15