Timplaner 2021-2024

Dessa timplaner gäller dig som börjar din utbildning höstterminen 2021. Det finns en timplan för varje programinriktning.

Yrkesförberedande program

 • El- och energiprogrammet, inriktning dator- och kommunikationsteknik
 • Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
 • Ekonomiprogrammet, inriktning juridik
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap och samhälle
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
 • Teknikprogrammet SAAB Tekniska Gymnasium, inriktning design och produktutveckling

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |