Ekonomiprogrammet (EK)

EKONOMIPROGRAMMET är ett högskoleförberedande program. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.


På programmet får du kunskap om ekonomiska och juridiska förhållanden i samhället. Det kan handla om förutsättningar för handel samt juridikens påverkan på privatlivet. Vårt ekonomiprogram genomför studieresor som en del av utbildningen. Vi har bland annat besökt svenska och europeiska universitet och högskolor.


Ekonomiprogrammet har två inriktningar. På Vasagymnasiet erbjuder vi båda inriktningarna.

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden och också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt.


På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om programmet. Vill du veta mer om vilka kurser som ingår kan du läsa Ekonomiprogrammets programblad och timplan.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |