Kvalitetsarbete och skolinspektion

Vasagymnasiet och Ullvigymnasiet är bäst i Mellansverige våren 2019 enligt Skolinspektionens enkät hos eleverna i år 2 på gymnasiet. Läs mer i kommunens pressmeddelande.

Skolinspektionen har granskat alla skolformer i Arboga kommun hösten 2017 och ger alla verksamheter godkänt.

I januari 2014 var Skolinspektionen på Vasagymnasiet och vi fick ett bra omdöme: ”Vasagymnasiet är att betrakta som en mycket väl fungerande skola utan anmärkningar”.

Läs mer om Skolinspektionens verksamhet och granskningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |