Arbetsplatsförlagt lärande utomlands

Sedan början av 2000-talet har ett antal elever i årskurs 3 på de yrkesförberedande programmen haft möjlighet att göra delar av sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Efter praktiken får eleverna ett Europass med en redogörelse för praktikens innehåll och omfattning, underskrivet av sändande och mottagande organisation. De länder som hittills varit aktuella för praktik är Italien, Polen, Portugal (Azorerna), Spanien (Mallorca) och Malta.

Malta och Mallorca

Vasagymnasiet ansöker varje år om pengar från EU för att kunna erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. Om ansökningarna går igenom kan Vasagymnasiet erbjuda ett antal platser till elever på yrkesprogrammen. Eftersom antalet platser är begränsade får intresserade elever ansöka om plats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |