ODIN

ODIN står för Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu och är en arbetsmodell som socialförvaltningen i Arboga kommun använder sig av i samarbete med grundskolorna och Vasagymnasiet i kommunen. Syftet med ODIN är att göra tidiga upptäckter av narkotikamissbruk i skolan för att snabbt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp.

Till ODIN kan man också höra av sig om man har frågor om alkohol och droger eller om man är orolig för en kompis som man tror eller vet dricker för mycket eller använder droger.

Kontakta ODIN genom skolkuratorn eller till ODIN-gruppen direkt.

Mer information om ODIN hittar du på Arboga kommuns webbplats:

Förebyggande arbete för ungdomar

 

På Vasagymnasiet finns en drogpolicy, den kan du hitta på vår sida Riktlinjer och handlingsplaner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |