Stödundervisning

Om du behöver hjälp och stöd i till exempel matematik, svenska, engelska eller något annat ämne, tala med din mentor eller undervisande lärare.

Du kan också kontakta biträdande rektor, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska eller skolkurator.


På Vasagymnasiet finns en elevhälsoplan med ett avsnitt om stöd. Du hittar den på vår sida Riktlinjer och handlingsplaner och mer information finns under Elevhälsa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |