Exempelbild från MediaflowPro

Inackorderingsbidrag

Kommunen lämnar ekonomiskt stöd för boende för gymnasieelever från Arboga som studerar på kommunal gymnasieskola på annan ort. Barn- och utbildningsnämnden har fastställt beloppet till 1.750 kronor per månad för kalenderåret 2023.

Om du läser på en fristående gymnasieskola och måste bo på studieorten, kan du ansöka om inackorderingstillägg från CSN. Här kan du läsa mer om inackorderingstillägg från CSN och hur du ansöker.

 

Om du läser på en kommunal gymnasieskola måste du vara folkbokförd i Arboga och ha bostad på studieorten. Ansökan ställs till Arboga kommun. Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag.


Inackorderingsbidraget betalas ut nio gånger per läsår. Utbetalningen sker månadsvis under perioden september-december och januari-maj, vanligen sista bankdagen i månaden.


Sökanden är skyldig att informera Vasagymnasiet om förhållandena förändras så att grunderna för att få inackorderingsbidrag inte längre är uppfyllda.

Observera att en ny ansökan måste lämnas in för varje nytt läsår.

På vår blankettsida hittar du ansökan om inackorderingsbidrag

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |