Läs en talbok

Talböcker

För dig som av olika anledningar har svårt att läsa finns talböcker att lyssna på. Talböcker är inlästa böcker för alla som har svårt för att läsa tryckt text.

Skillnad på ljudbok och talbok

Skillnaden på ljudböcker och talböcker är juridisk. Ljudboken är kommersiell och får lånas och köpas av alla, talboken produceras genom ett undantag i upphovsrättslagen och kan bara lånas av personer som har någon form av läsnedsättning, t.ex. dyslexi ellerADHD.

Läs mer om talböcker hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Hur lyssnar du på en talbok?

Appen Legimus

Talboksläsare kan använda Appen Legimus från MTM. Den finns för både iPhone och Android och går att installera kostnadsfritt via Appstore och Google Play.

Läs mer om appen Legimus

Sök efter böcker i Legimus

Webbspelaren

Du kan också läsa direkt i webbspelaren. Då måste du vara uppkopplad mot nätet hela tiden.

Läs mer om webbspelaren

Vasagymnasiets bibliotek hjälper dig att få tillgång till talböcker efter att du har haft kontakt med specialpedagogen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |