Lån

På Vasagymnasiet kan du låna böcker, ljudböcker och talböcker. Fråga gärna bibliotekarien om du behöver hjälp att hitta. Det är bara skolans elever och personal som får låna böcker på Vasagymnasiets bibliotek.

Lånekort

Ditt lånekort gäller på Västmanlands samtliga folkbibliotek samt på Vasagymnasiets bibliotek. Du behöver en pin-kod för att hantera ditt lånekonto. Du får en kod och lånekort om du inte har det sedan tidigare. Alla elever under 18 år ska lämna in en blankett Pdf, 185.3 kB. underskriven av vårdnadshavare för att lånekortet ska kunna användas på Vasagymnasiets bibliotek.

Läs mer om hur biblioteket hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Att låna

Du lånar allt på bibliotekets expedition hos bibliotekarien. Låneregler finns i detta dokument. Pdf, 92.4 kB.

Referensböcker

Böcker märkta med REF lånas inte ut. Detta gäller bland annat för uppslagsverk och lexikon. Dagstidningar och tidskrifter lånas inte heller ut. Referensmaterial använder du på plats i biblioteket.

Lånetid / Låna om

Lånetiden är fyra veckor, om du skulle behöva boken längre kan du göra ett omlån.

Påminnelse via e-post

När det är dags att lämna tillbaka böckerna får du en påminnelse till din skolmejl. Därefter får du en faktura hemskickad.

Talböcker

Läs mer under fliken Talböcker eller kontakta bibliotekarien för mer information.

Reservation och fjärrlån

Du kan reservera böcker som är utlånade och om du behöver låna en bok från något annat bibliotek kan vi göra ett fjärrlån. Tala med bibliotekarien.

Återlämning av böcker

Du lämnar tillbaka böcker i återlämningslådan i biblioteket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |