Upphovsrätt

Upphovsrättslagen talar om vad du får och inte får göra med material som andra har skapat. Med material menas bland annat bilder, fotografier, texter, musik och datorprogram. Den person som har skrivit en bok, skapat ett datorprogram eller tagit ett fotografi kallas för upphovsman och har ensamrätt till sina verk och prestationer. Det innebär att du alltid ska fråga om lov innan du använder material som någon annan har skapat.

Upphovsrätt på nätet och Creative Commons

Det är viktigt att känna till upphovsrätten och vad den innebär. Upphovsrätten gäller även på Internet och den gäller i skolan.

 

Om du inte hittar någon information om hur du får använda till exempel en bild du hittar på nätet, till ditt eget skolarbete, ska du ta för vana att inte använda bilden. Om du använder bilden kan du bryta mot upphovsrätten.

 

Men hur ska vi då hitta material på nätet som vi faktiskt får använda? Creative Commons har skapat olika så kallade licenser för att kunna dela och återanvända resurser på nätet. Upphovsmannen kan sätta en Creative Commons-licens (CC-licens) på sina verk för att på så sätt tala om för dig hur du får använda materialet i fråga. 

 

Det finns sex olika licenser. Genom att kombinera fyra villkor på sex olika sätt får du fram de olika CC-licenserna. Varje villkor har en egen symbol.

 

Creative Commons har också en sökfunktion som heter CC-search. Där kan du välja att söka efter bilder som du får använda i skolarbeten och så vidare.

Creative Commons webbplats: Här kan du läsa mer om upphovsrätt.


Creative Commons licenser: Här kan du läsa mer om de olika licenserna. 


openverse: Här kan du söka efter bilder du får använda i skolarbeten.


Copyright- Copyleft: En guide om upphovsrätt och licenser på nätet: Här kan du läs en guide om upphovsrätt som är utgiven av Internetstiftelsen.


Information från Skolverket

Introduktion till upphovsrätt för bilder

Introduktion till upphovsrätt för musik

Introduktion till upphovsrätt för texter

Introduktion till upphovsrätt för film, radio och tv


Om upphovsrätt: Internetstiftelsen står bakom Digitala lektioner.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |