Loggbok

Varje elev ska föra sin egen loggbok under tiden gymnasiearbetet pågår. Där berättar du:

 • Vad som har gjorts och när det gjordes
 • Tankar om hur du ska gå vidare med arbetet
 • Ändringar som kan behöva göras
 • Tankar, planer, problem inför arbetet
 • Idéer och frågor som du har till handledaren
 • Annat som du tycker är viktigt att dokumentera

Loggboken ska du börja skriva så fort arbetet med gymnasiearbetet satt igång. Ta för vana att alltid skriva när du på något sätt arbetat med gymnasiearbetet. Delar av loggboken kan du sedan ha nytta av när du skriver rapporten och utvärderingen av resultatet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |