Yrkesprogram

”I målen för gymnasiearbetet på yrkesprogrammen står att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer”

Gymnasieskola 2011, Skolverket, sida 42.

Kursinformation

 • Gymnasiearbetet är obligatoriskt och omfattar 100 poäng
 • Gymnasiearbetet kan genomföras ensilkt eller i grupp men bedöms alltid individuellt
 • Gymnasiearbetet ska genomföras på ett yrkesmässigt sätt för någon som är ny i yrket. Under arbetet följer man de lagar och regler som gäller inom yrkesområdet
 • Gymnasiearbetet kan utformas på många olika sätt och uppgiften kan utföras på skolan eller på en arbetsplats
 • Om gymnasiearbetet utförs på en arbetsplats måste eleven ta hänsyn till de lokala förutsättningar som finns där
 • Gymnasiearbetet har endast två betygssteg- E och F. Du måste få ett E för att få ut din gymnasieexamen
 • Betyget räknas inte med i meritvärderingen till högskolan eftersom att det är en tvågradig skala som används för gymnasiearbetet istället för den sexgradiga skalan

En introduktion till gymnasiearbetet

För mer information, se examensmålen för era respektive program.

Läs mer om examensmålen på Skolverkets webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |