Gymnasiearbetets utgångspunkter

Arbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen inom programmet

 • Eleven formulerar en frågeställning
 • Eleven planerar, genomför och utvärderar ett större arbete
 • Gymnasiearbetet ska efterlikna de redovisningsformer som förekommer inom högskolan
 • Gymnasiearbetet ska innehålla en kort sammanfattning på engelska, ett abstract
 • Eleven ska presentera och diskutera arbetet och dessutom ge respons på andra gymnasiearbeten

Du ska alltså välja ut en intressant frågeställning inom kunskapsområdena i ditt program, skriva en uppsats/rapport, presentera den samt ge respons på en klasskamrats gymnasiearbete.

 

Gymnasiearbetet- Högskoleförberedande program sida 5

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |