Gymnasiearbetets innehåll

Alla elever fyller i en planering för gymnasiearbetet som ska diskuteras med handledaren innan arbetet med gymnasiearbetet sätter igång. I planeringen beskriver du varje delmål fram till den färdiga produkten.


Planering för gymnasiearbetet Pdf, 68.7 kB.


Använd planeringsblanketten när du diskuterar med din handledare. Följande punkter ska finnas med:

 • Inledning/bakgrund
 • Syfte: Vad är syftet med valda ämne?
 • Problemformulering/Frågeställning: Vilket problem eller frågor vill du hitta svar på?
 • Informationssökning: databaser, bibliotekskataloger, tidskrifter med mera
 • Metod: Hur ska du gå till väga för att genomföra gymnasiearbetet? (litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment, undersökningar med mera)
 • Material: Vad behöver du? (programvara, verktyg och så vidare)
 • Tidsplan: Vad ska göras och när?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |