Bibliotek

Vasagymnasiets bibliotek är en pedagogisk resurs för skolans elever och lärare. Det är alltså bara skolans elever och personal som får låna böcker på Vasagymnasiets bibliotek. Här arbetar en bibliotekarie på heltid och biblioteket är öppet under skotid. I biblioteket finns studieplatser, skönlitteratur och facklitteratur, ljudböcker, talböcker samt tidningar och tidskrifter. Du kan också skriva ut och kopiera skolrelaterat material. Biblioteket abonnerar också på flera databaser som du kan använda på skolan och några kan du också använda hemifrån.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |